Fairy Tales for a Fairer World

CONTES DE FÉES POUR UN MONDE MEILLEUR - CUENTOS DE HADAS PARA UN MUNDO MÁS JUSTO - 讲述童话故事 创造一个 更公平的世界 - كان يا ما كان في أفضل الأزمان - СКАЗКИ ДЛЯ ЛУЧШЕГО МИРА - ΠΑΙΔΙΚΑ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ ΓΙΑ ΕΝΑΝ ΔΙΚΑΙΟΤΕΡΟ ΚΟΣΜΟ - BAŚNIE I DZIWY BY ŚWIAT BYŁ SPRAWIEDLIWY

In the Storybook, classic characters take on new adventures in the setting of traditional fairy tales from around the world, whilehighlighting issues such as climate change, epidemics, displacement, and inequality

 

PROJEKT ZMIANA PERCEPCJI

Rozpoczęty w  2014 roku przez Michaela Møllera, dyrektora generalnego biura Organizacji Narodów Zjednoczonych w Genewie. Prezentuje szerokiej publiczności pracę ONZ-u, organizacji międzynarodowych i pozarządowych oraz wielu instytucji z siedzibą w Genewie. Celem projektu jest poszerzenie ogólnego zrozumienia dla istoty pracy wykonywanej przez tzw. Międzynarodową Genewę, nie tylko w obszarach pomocy humanitarnej, utrzymania pokoju czy globalnego zdrowia, ale także życia codziennego.

Zbiorowe zaangażowanie partnerów projektu promuje innowacyjne działania komunikacyjno-edukacyjne, w tym wkład Międzynarodowej Genewy w realizację Celów Zrównoważonego Rozwoju.

Trzy główne osie projektu:

  • kreatywne kampanie edukacyjne i redefinicja więzi z mediami,

  • współpraca ze środowiskiem akademickim badająca kolektywny wpływ systemu międzynarodowego,

  • kształtowanie percepcji otoczenia, poprzez wykorzystanie narzędzi edukacyjnych wpływających na sferę emocjonalną, jak bajki i opowieści.

W 2016 roku grono partnerów projektu liczyło 100 organizacji, w tym agencje i biura ONZ, organizacje międzynarodowe i pozarządowe oraz instytucje rządowe.