Fairy Tales for a Fairer World

CONTES DE FÉES POUR UN MONDE MEILLEUR - CUENTOS DE HADAS PARA UN MUNDO MÁS JUSTO - 讲述童话故事 创造一个 更公平的世界 - كان يا ما كان في أفضل الأزمان - СКАЗКИ ДЛЯ ЛУЧШЕГО МИРА - ΠΑΙΔΙΚΑ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ ΓΙΑ ΕΝΑΝ ΔΙΚΑΙΟΤΕΡΟ ΚΟΣΜΟ - BAŚNIE I DZIWY BY ŚWIAT BYŁ SPRAWIEDLIWY

In the Storybook, classic characters take on new adventures in the setting of traditional fairy tales from around the world, whilehighlighting issues such as climate change, epidemics, displacement, and inequality


Opowieści tworzą świat. Przenoszą nas z rzeczywistości do krainy wyobraźni, w której rodzą się pomysły, tętni kreatywność, ukazuje wrażliwość i rodzi nadzieja na to, że możemy zainspirować zmiany na świecie. Czytając bajki, utożsamiamy się z ich bohaterami, przeżywamy ich zwycięstwa i porażki. Dzięki bajkom i legendom  kształcimy naszą empatię, wczuwając się w doświadczenia innych, które, jak nasze własne, nie zawsze mają szczęśliwe zakończenie.

Przekazywane, z pokolenia na pokolenie, bajki to część naszego dziedzictwa kulturowego. Są w pewnym sensie zakodowane w naszym DNA. Wiele tradycyjnych historii łączy ta sama fabuła, ale każda z kultur nadaje im inny wymiar. Księżniczka zawsze poślubi swojego księcia i choć droga do ich szczęścia w różnych krajach będzie inna, to główny wątek pozostaje ten sam. Wszyscy poznajemy te historie w dzieciństwie i w pewnym momencie opowiadamy je swoim dzieciom. Czasem uświadamiamy sobie, że niektórym z nich przydałaby się lekka zmiana w narracji. 

Żyjemy w wyjątkowych czasach. We wrześniu 2015 roku światowi przywódcy podpisali Agendę na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju. Był to przełomowy moment. Obecnie nie można już myśleć o świecie w konwencjonalny sposób. By kreować dobrostan, konieczna jest pomoc mniej rozwiniętym krajom i zaprzestanie rozwoju gospodarki kosztem środowiska. Musimy wyjść z tzw. strefy własnego komfortu i zaadresowaćpodjąć globalne wyzwania społeczne, ekonomiczne i środowiskowe w sposób holistyczny, a nie wybiórczy, pamiętając, że świat jest siecią naczyń połączonych.

Ewidentnie potrzebujemy zintegrowanego podejścia i głębokiego uświadomienia sobie, iż pożyczyliśmy planetę od przyszłych pokoleń. Jeśli będziemy kierować się ideą zrównoważonego rozwoju i troszczyć o spójność społeczną, zapewnimy sobie i kolejnym pokoleniom postęp i dobrostan.

Ta książka łączy tradycyjne bajki – z najróżniejszych części świata – w jedną opowieść ukazaną w nowym świetle. To barwne połączenie przenosi dobrze znane nam baśnie we współczesną perspektywę, uwypuklając stojące przed nami wyzwania. W rezultacie trzymamy w dłoniach nową, ekscytującą opowieść, o współczesnym świecie.

Historie bohaterów odnoszą się do poszczególnych Celów Zrównoważonego Rozwoju. Za pomocą Internetu mamy możliwość wszechstronnej wymiany opinii i sugestii pomiędzy nami, czytelnikami, a specjalistami i osobami publicznymi. Książka jest zaproszeniem do budowania pokoleniowych mostów. Dzieci, młodzież, rodzice, dziadkowie i pradziadkowie mogą wspólnie dyskutować o tematach ważnych dla nas wszystkich.

Kiedy podejmujemy wyzwanie realizacji 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju, konieczna jest redefinicja dotychczasowych metod i narzędzi współpracy. „Baśnie i Dziwy, by Świat był Sprawiedliwy” nadają nowy sens tradycyjnym opowieściom, skupiają naszą uwagę wokół globalnych kwestii i łączą nas poprzez dialog.

Jeśli wspólnie tchniemy życie w te historie – niosące ponadczasową i cenną mądrość, jak troszczyć się o naszą planetę – możemy być pewni, że wykonaliśmy pierwsze kroki, by osiągnąć te cele.

Książka jest owocem pracy zespołu. Powstała w ramach projektu - Dyrektora Generalnego ONZ w Genewie - o nazwie „Zmiana Percepcji”. Twórcy zapraszają do dyskusji na temat znalezienia kreatywnych sposoby na komunikowanie i edukowanie o globalnych wyzwaniach naszych czasów.

Michael.png